User Tools

Site Tools


30-20343-vaccariello-la-gi

Vaccariello
Khám phá và chỉ định
Khám phá bởi Nhóm nghiên cứu tiểu hành tinh gần Trái Đất phòng thí nghiệm Lincoln
Nơi khám phá Socorro
Ngày khám phá 21 tháng 4 năm 1998
Tên chỉ định
Tên chỉ định tiểu hành tinh 20343
Tên thay thế 1998 HC100
Đặc trưng quỹ đạo
Kỷ nguyên 14 tháng 5 năm 2008
Cận điểm quỹ đạo 2.2874163
Viễn điểm quỹ đạo 2.7413399
Độ lệch tâm 0.0902656
Chu kỳ quỹ đạo 1456.2780430
Độ bất thường trung bình 181.11160
Độ nghiêng quỹ đạo 4.42332
Kinh độ của điểm nút lên 126.71450
Acgumen của cận điểm 100.35063
Đặc trưng vật lý chuẩn của tiểu hành tinh
Cấp sao tuyệt đối (H) 14.5

20343 Vaccariello (1998 HC100) là một tiểu hành tinh vành đai chính được phát hiện ngày 21 tháng 4 năm 1998 bởi nhóm nghiên cứu tiểu hành tinh gần Trái Đất phòng thí nghiệm Lincoln ở Socorro.

  • JPL Small-Body Database Browser ngày 20343 Vaccariello
30-20343-vaccariello-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:11 (external edit)