User Tools

Site Tools


30-20345-davidvito-la-gi

Davidvito
Khám phá và chỉ định
Khám phá bởi Nhóm nghiên cứu tiểu hành tinh gần Trái Đất phòng thí nghiệm Lincoln
Nơi khám phá Socorro
Ngày khám phá 23 tháng 4 năm 1998
Tên chỉ định
Tên chỉ định tiểu hành tinh 20345
Tên thay thế 1998 HH114
Đặc trưng quỹ đạo
Kỷ nguyên 14 tháng 5 năm 2008
Cận điểm quỹ đạo 2.1120526
Viễn điểm quỹ đạo 2.5652656
Độ lệch tâm 0.0968959
Chu kỳ quỹ đạo 1306.3177153
Độ bất thường trung bình 240.57802
Độ nghiêng quỹ đạo 6.77876
Kinh độ của điểm nút lên 132.59038
Acgumen của cận điểm 141.01909
Đặc trưng vật lý chuẩn của tiểu hành tinh
Cấp sao tuyệt đối (H) 14.5

20345 Davidvito (1998 HH114) là một tiểu hành tinh vành đai chính được phát hiện ngày 23 tháng 4 năm 1998 bởi Nhóm nghiên cứu tiểu hành tinh gần Trái Đất phòng thí nghiệm Lincoln ở Socorro.

  • JPL Small-Body Database Browser ngày 20345 Davidvito
30-20345-davidvito-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:11 (external edit)