User Tools

Site Tools


30-20351-kaborchardt-la-gi

Kaborchardt
Khám phá và chỉ định
Khám phá bởi Nhóm nghiên cứu tiểu hành tinh gần Trái Đất phòng thí nghiệm Lincoln
Nơi khám phá Socorro
Ngày khám phá 18 tháng 4 năm 1998
Tên chỉ định
Tên chỉ định tiểu hành tinh 20351
Tên thay thế 1998 HN127
Đặc trưng quỹ đạo
Kỷ nguyên 14 tháng 5 năm 2008
Cận điểm quỹ đạo 2.4386716
Viễn điểm quỹ đạo 3.0430686
Độ lệch tâm 0.1102564
Chu kỳ quỹ đạo 1657.4143811
Độ bất thường trung bình 294.39218
Độ nghiêng quỹ đạo 3.82468
Kinh độ của điểm nút lên 223.11881
Acgumen của cận điểm 127.77572
Đặc trưng vật lý chuẩn của tiểu hành tinh
Cấp sao tuyệt đối (H) 14.8

20351 Kaborchardt (1998 HN127) là một tiểu hành tinh vành đai chính được phát hiện ngày 18 tháng 4 năm 1998, bởi Nhóm nghiên cứu tiểu hành tinh gần Trái Đất phòng thí nghiệm Lincoln ở Socorro.[1]

  1. ^ “JPL Small-Body Database Browser: 20351 Kaborchardt (1998 HN127)”. Truy cập ngày 11 tháng 6 năm 2009. 
30-20351-kaborchardt-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:11 (external edit)