User Tools

Site Tools


30-20352-pinakibose-la-gi

Pinakibose
Khám phá và chỉ định
Khám phá bởi Nhóm nghiên cứu tiểu hành tinh gần Trái Đất phòng thí nghiệm Lincoln
Nơi khám phá Socorro
Ngày khám phá 19 tháng 4 năm 1998
Tên chỉ định
Tên chỉ định tiểu hành tinh 20352
Tên thay thế 1998 HC129
Đặc trưng quỹ đạo
Kỷ nguyên 14 tháng 5 năm 2008
Cận điểm quỹ đạo 2.2221277
Viễn điểm quỹ đạo 2.4318529
Độ lệch tâm 0.0450636
Chu kỳ quỹ đạo 1296.5530525
Độ bất thường trung bình 320.35221
Độ nghiêng quỹ đạo 6.15411
Kinh độ của điểm nút lên 339.46472
Acgumen của cận điểm 195.87804
Đặc trưng vật lý chuẩn của tiểu hành tinh
Cấp sao tuyệt đối (H) 14.9

20352 Pinakibose (1998 HC129) là một tiểu hành tinh vành đai chính được phát hiện ngày 19 tháng 4 năm 1998, bởi Nhóm nghiên cứu tiểu hành tinh gần Trái Đất phòng thí nghiệm Lincoln ở Socorro.

  • JPL Small-Body Database Browser ngày 20352 Pinakibose
30-20352-pinakibose-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:11 (external edit)