User Tools

Site Tools


30-20354-rebeccachan-la-gi

Rebeccachan
Khám phá và chỉ định
Khám phá bởi Nhóm nghiên cứu tiểu hành tinh gần Trái Đất phòng thí nghiệm Lincoln
Nơi khám phá Socorro
Ngày khám phá 21 tháng 4 năm 1998
Tên chỉ định
Tên chỉ định tiểu hành tinh 20354
Tên thay thế 1998 HA139
Đặc trưng quỹ đạo
Kỷ nguyên 14 tháng 5 năm 2008
Cận điểm quỹ đạo 2.1080861
Viễn điểm quỹ đạo 2.5856753
Độ lệch tâm 0.1017498
Chu kỳ quỹ đạo 1313.2122946
Độ bất thường trung bình 296.07523
Độ nghiêng quỹ đạo 6.41312
Kinh độ của điểm nút lên 103.90561
Acgumen của cận điểm 89.34209
Đặc trưng vật lý chuẩn của tiểu hành tinh
Cấp sao tuyệt đối (H) 15.6

20354 Rebeccachan (1998 HA139) là một tiểu hành tinh vành đai chính được phát hiện ngày 21 tháng 4 năm 1998 bởi nhóm nghiên cứu tiểu hành tinh gần Trái Đất phòng thí nghiệm Lincoln ở Socorro.

  • JPL Small-Body Database Browser ngày 20354 Rebeccachan
30-20354-rebeccachan-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:11 (external edit)