User Tools

Site Tools


30-20355-saraclark-la-gi

Saraclark
Khám phá và chỉ định
Khám phá bởi Nhóm nghiên cứu tiểu hành tinh gần Trái Đất phòng thí nghiệm Lincoln
Nơi khám phá Socorro
Ngày khám phá 21 tháng 4 năm 1998
Tên chỉ định
Tên chỉ định tiểu hành tinh 20355
Tên thay thế 1998 HD146
Đặc trưng quỹ đạo
Kỷ nguyên 14 tháng 5 năm 2008
Cận điểm quỹ đạo 1,9651486 AU (293,98205 Gm)[Chuyển đổi: Số không hợp lệ]
Viễn điểm quỹ đạo 2,6300710 AU (393,45302 Gm)[Chuyển đổi: Số không hợp lệ]
Độ lệch tâm 0.1446987
Chu kỳ quỹ đạo 1272.0753662 d (109.90731164 Ms)
Độ bất thường trung bình 338.54608° (5.9087438 rad)
Độ nghiêng quỹ đạo 4.59191°
Kinh độ của điểm nút lên 139.28998°
Acgumen của cận điểm 53.34931°
Đặc trưng vật lý chuẩn của tiểu hành tinh
Cấp sao tuyệt đối (H) 14.9

20355 Saraclark (1998 HD146) là một tiểu hành tinh vành đai chính được phát hiện ngày 21 tháng 4 năm 1998 bởi Nhóm nghiên cứu tiểu hành tinh gần Trái Đất phòng thí nghiệm Lincoln ở Socorro.

  • JPL Small-Body Database Browser ngày 20355 Saraclark
30-20355-saraclark-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:11 (external edit)