User Tools

Site Tools


30-20357-shireendhir-la-gi

Shireendhir
Khám phá và chỉ định
Khám phá bởi Nhóm nghiên cứu tiểu hành tinh gần Trái Đất phòng thí nghiệm Lincoln
Nơi khám phá Socorro
Ngày khám phá 23 tháng 4 năm 1998
Tên chỉ định
Tên chỉ định tiểu hành tinh 20357
Tên thay thế 1998 HP147
Đặc trưng quỹ đạo
Kỷ nguyên 14 tháng 5 năm 2008
Cận điểm quỹ đạo 2.6953819
Viễn điểm quỹ đạo 2.8163433
Độ lệch tâm 0.0219462
Chu kỳ quỹ đạo 1671.0320057
Độ bất thường trung bình 353.16311
Độ nghiêng quỹ đạo 7.51210
Kinh độ của điểm nút lên 112.10631
Acgumen của cận điểm 195.51272
Đặc trưng vật lý chuẩn của tiểu hành tinh
Cấp sao tuyệt đối (H) 14.5

20357 Shireendhir (1998 HP147) là một tiểu hành tinh vành đai chính được phát hiện ngày 23 tháng 4 năm 1998 bởi nhóm nghiên cứu tiểu hành tinh gần Trái Đất phòng thí nghiệm Lincoln ở Socorro.

  • JPL Small-Body Database Browser ngày 20357 Shireendhir
30-20357-shireendhir-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:11 (external edit)