User Tools

Site Tools


30-20358-dalem-la-gi

20358 Dalem
Tên
Tên Dalem
Tên chỉ định 1998 HD148
Phát hiện
Người phát hiện E. W. Elst
Ngày phát hiện 25 tháng 4 năm 1998
Thông số quỹ đạo
Kỷ nguyên 27 tháng 10 năm 2007 (JDCT 2454400.5)
Độ lệch tâm (e) 0.1475433
Bán trục lớn (a) 2.5978007 AU
Cận điểm quỹ đạo (q) 2.2145126 AU
Viễn điểm quỹ đạo (Q) 2.9810888 AU
Chu kỳ quỹ đạo (P) 4.19 a
Độ nghiêng quỹ đạo (i) 12.15333°
Kinh độ (Ω) 234.58613°
Acgumen (ω) 189.09004°
Độ bất thường trung bình (M) 309.04379°

20358 Dalem là một tiểu hành tinh vành đai chính với chu kỳ quỹ đạo là 1529.3509855 ngày (4.19 năm).[1]

Nó được phát hiện ngày 25 tháng 4 năm 1998.

  1. ^ “JPL Small-Body Database Browser”. NASA. Truy cập ngày 20 tháng 4 năm 2008. 
30-20358-dalem-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:11 (external edit)