User Tools

Site Tools


30-20361-romanishin-la-gi

20361 Romanishin (tên chỉ định: 1998 JD3) là một tiểu hành tinh vành đai chính. Nó được khám phá thông qua Chương trình nghiên cứu đối tượng gần Trái Đất của đài thiên văn Lowell ở Anderson Mesa Station ở Coconino County, Arizona, ngày 1 tháng 5 năm 1998. Nó được đặt theo tên William Romanishin, một giáo sư of astronomy ở University of Oklahoma.

  • Danh sách các tiểu hành tinh: 20001–21000
  • NASA JPL Cơ sở dữ liệu thiên thể nhỏ 20361 Romanishin
30-20361-romanishin-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:11 (external edit)