User Tools

Site Tools


30-20363-komitov-la-gi

20363 Komitov (tên chỉ định: 1998 KU1) là một tiểu hành tinh vành đai chính. Nó được khám phá Chương trình nghiên cứu đối tượng gần Trái Đất của đài thiên văn Lowell ở Anderson Mesa ở Coconino County, Arizona, ngày 18 tháng 5 năm 1998. Nó được đặt theo tên Boris Petrov Komitov, một nhà thiên văn học ở Viện hàn lâm Khoa học Bulgaria.

  • Danh sách các tiểu hành tinh: 20001–21000
  • NASA JPL Cơ sở dữ liệu thiên thể nhỏ 20363 Komitov
30-20363-komitov-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:11 (external edit)