User Tools

Site Tools


30-20364-zden-kmiler-la-gi

20364 Zdeněkmiler là một tiểu hành tinh vành đai chính với chu kỳ quỹ đạo là 1833.0871311 ngày (5.02 năm).[1]

Nó được phát hiện ngày 20 tháng 5 năm 1998.

  1. ^ “JPL Small-Body Database Browser”. NASA. Truy cập ngày 24 tháng 5 năm 2008. 
30-20364-zden-kmiler-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:11 (external edit)