User Tools

Site Tools


30-20371-ekladyous-la-gi

Ekladyous
Khám phá và chỉ định
Khám phá bởi Nhóm nghiên cứu tiểu hành tinh gần Trái Đất phòng thí nghiệm Lincoln
Nơi khám phá Socorro
Ngày khám phá 22 tháng 5 năm 1998
Tên chỉ định
Tên chỉ định tiểu hành tinh 20371
Tên thay thế 1998 KE30
Đặc trưng quỹ đạo
Kỷ nguyên 14 tháng 5 năm 2008
Cận điểm quỹ đạo 2.5560166
Viễn điểm quỹ đạo 2.9536194
Độ lệch tâm 0.0721650
Chu kỳ quỹ đạo 1670.0819843
Độ bất thường trung bình 2.99869
Độ nghiêng quỹ đạo 6.20817
Kinh độ của điểm nút lên 250.33496
Acgumen của cận điểm 57.94194
Đặc trưng vật lý chuẩn của tiểu hành tinh
Cấp sao tuyệt đối (H) 14.5

20371 Ekladyous (1998 KE30) là một tiểu hành tinh vành đai chính được phát hiện ngày 22 tháng 5 năm 1998 bởi nhóm nghiên cứu tiểu hành tinh gần Trái Đất phòng thí nghiệm Lincoln ở Socorro.

  • JPL Small-Body Database Browser ngày 20371 Ekladyous
30-20371-ekladyous-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:11 (external edit)