User Tools

Site Tools


30-20372-juliafanning-la-gi

Juliafanning
Khám phá và chỉ định
Khám phá bởi Nhóm nghiên cứu tiểu hành tinh gần Trái Đất phòng thí nghiệm Lincoln
Nơi khám phá Socorro
Ngày khám phá 22 tháng 5 năm 1998
Tên chỉ định
Tên chỉ định tiểu hành tinh 20372
Tên thay thế 1998 KS35
Đặc trưng quỹ đạo
Kỷ nguyên 14 tháng 5 năm 2008
Cận điểm quỹ đạo 1.9604373
Viễn điểm quỹ đạo 2.6312309
Độ lệch tâm 0.1460893
Chu kỳ quỹ đạo 1270.6009861
Độ bất thường trung bình 334.98442
Độ nghiêng quỹ đạo 0.75662
Kinh độ của điểm nút lên 102.36179
Acgumen của cận điểm 108.41355
Đặc trưng vật lý chuẩn của tiểu hành tinh
Cấp sao tuyệt đối (H) 14.9

20372 Juliafanning (1998 KS35) là một tiểu hành tinh vành đai chính được phát hiện ngày 22 tháng 5 năm 1998 bởi Nhóm nghiên cứu tiểu hành tinh gần Trái Đất phòng thí nghiệm Lincoln ở Socorro.

  • JPL Small-Body Database Browser ngày 20372 Juliafanning
30-20372-juliafanning-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:11 (external edit)