User Tools

Site Tools


30-20373-fullmer-la-gi

Fullmer
Khám phá và chỉ định
Khám phá bởi Nhóm nghiên cứu tiểu hành tinh gần Trái Đất phòng thí nghiệm Lincoln
Nơi khám phá Socorro
Ngày khám phá 22 tháng 5 năm 1998
Tên chỉ định
Tên chỉ định tiểu hành tinh 20373
Tên thay thế 1998 KX37
Đặc trưng quỹ đạo
Kỷ nguyên 14 tháng 5 năm 2008
Cận điểm quỹ đạo 2.3514660
Viễn điểm quỹ đạo 3.1832672
Độ lệch tâm 0.1502875
Chu kỳ quỹ đạo 1681.5061138
Độ bất thường trung bình 46.61881
Độ nghiêng quỹ đạo 9.28874
Kinh độ của điểm nút lên 89.10056
Acgumen của cận điểm 170.08071
Đặc trưng vật lý chuẩn của tiểu hành tinh
Cấp sao tuyệt đối (H) 14.6

20373 Fullmer (1998 KX37) là một tiểu hành tinh vành đai chính được phát hiện ngày 22 tháng 5 năm 1998 bởi nhóm nghiên cứu tiểu hành tinh gần Trái Đất phòng thí nghiệm Lincoln ở Socorro.

  • JPL Small-Body Database Browser ngày 20373 Fullmer
  • Discovery Channel
  • MIT Honorees
  • Austin Tracey Fullmer Bio Fuel
30-20373-fullmer-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:11 (external edit)