User Tools

Site Tools


30-20375-sherrigerten-la-gi

Sherrigerten
Khám phá và chỉ định
Khám phá bởi Nhóm nghiên cứu tiểu hành tinh gần Trái Đất phòng thí nghiệm Lincoln
Nơi khám phá Socorro
Ngày khám phá 22 tháng 5 năm 1998
Tên chỉ định
Tên chỉ định tiểu hành tinh 20375
Tên thay thế 1998 KU38
Đặc trưng quỹ đạo
Kỷ nguyên 14 tháng 5 năm 2008
Cận điểm quỹ đạo 2.3790274
Viễn điểm quỹ đạo 2.7757354
Độ lệch tâm 0.0769595
Chu kỳ quỹ đạo 1511.3549356
Độ bất thường trung bình 253.05074
Độ nghiêng quỹ đạo 7.02480
Kinh độ của điểm nút lên 263.47866
Acgumen của cận điểm 227.75432
Đặc trưng vật lý chuẩn của tiểu hành tinh
Cấp sao tuyệt đối (H) 14.5

20375 Sherrigerten (1998 KU38) là một tiểu hành tinh vành đai chính được phát hiện ngày 22 tháng 5 năm 1998 bởi nhóm nghiên cứu tiểu hành tinh gần Trái Đất phòng thí nghiệm Lincoln ở Socorro.

  • JPL Small-Body Database Browser ngày 20375 Sherrigerten
30-20375-sherrigerten-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:11 (external edit)