User Tools

Site Tools


30-20376-joyhines-la-gi

Joyhines
Khám phá và chỉ định
Khám phá bởi Nhóm nghiên cứu tiểu hành tinh gần Trái Đất phòng thí nghiệm Lincoln
Nơi khám phá Socorro
Ngày khám phá 22 tháng 5 năm 1998
Tên chỉ định
Tên chỉ định tiểu hành tinh 20376
Tên thay thế 1998 KB44
Đặc trưng quỹ đạo
Kỷ nguyên 14 tháng 5 năm 2008
Cận điểm quỹ đạo 2.1117899
Viễn điểm quỹ đạo 2.7393337
Độ lệch tâm 0.1293605
Chu kỳ quỹ đạo 1379.8025273
Độ bất thường trung bình 264.21475
Độ nghiêng quỹ đạo 1.99910
Kinh độ của điểm nút lên 57.25013
Acgumen của cận điểm 145.86332
Đặc trưng vật lý chuẩn của tiểu hành tinh
Cấp sao tuyệt đối (H) 15.0

20376 Joyhines (1998 KB44) là một tiểu hành tinh vành đai chính được phát hiện ngày 22 tháng 5 năm 1998 bởi Nhóm nghiên cứu tiểu hành tinh gần Trái Đất phòng thí nghiệm Lincoln ở Socorro.

  • JPL Small-Body Database Browser ngày 20376 Joyhines
30-20376-joyhines-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:11 (external edit)