User Tools

Site Tools


30-20377-jakubisin-la-gi

Jakubisin
Khám phá và chỉ định
Khám phá bởi Nhóm nghiên cứu tiểu hành tinh gần Trái Đất phòng thí nghiệm Lincoln
Nơi khám phá Socorro
Ngày khám phá 22 tháng 5 năm 1998
Tên chỉ định
Tên chỉ định tiểu hành tinh 20377
Tên thay thế 1998 KX46
Đặc trưng quỹ đạo
Kỷ nguyên 14 tháng 5 năm 2008
Cận điểm quỹ đạo 2.0166911
Viễn điểm quỹ đạo 2.6512295
Độ lệch tâm 0.1359360
Chu kỳ quỹ đạo 1302.3826910
Độ bất thường trung bình 326.84210
Độ nghiêng quỹ đạo 1.40646
Kinh độ của điểm nút lên 227.75319
Acgumen của cận điểm 329.73971
Đặc trưng vật lý chuẩn của tiểu hành tinh
Cấp sao tuyệt đối (H) 14.4

20377 Jakubisin (1998 KX46) là một tiểu hành tinh vành đai chính được phát hiện ngày 22 tháng 5 năm 1998 bởi nhóm nghiên cứu tiểu hành tinh gần Trái Đất phòng thí nghiệm Lincoln ở Socorro.

  • JPL Small-Body Database Browser ngày 20377 Jakubisin
30-20377-jakubisin-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:11 (external edit)