User Tools

Site Tools


30-20379-christijohns-la-gi

Christijohns
Khám phá và chỉ định
Khám phá bởi Nhóm nghiên cứu tiểu hành tinh gần Trái Đất phòng thí nghiệm Lincoln
Nơi khám phá Socorro
Ngày khám phá 22 tháng 5 năm 1998
Tên chỉ định
Tên chỉ định tiểu hành tinh 20379
Tên thay thế 1998 KS47
Đặc trưng quỹ đạo
Kỷ nguyên 14 tháng 5 năm 2008
Cận điểm quỹ đạo 2.4546243
Viễn điểm quỹ đạo 2.8545535
Độ lệch tâm 0.0753279
Chu kỳ quỹ đạo 1579.7716905
Độ bất thường trung bình 175.24342
Độ nghiêng quỹ đạo 4.52168
Kinh độ của điểm nút lên 147.85808
Acgumen của cận điểm 29.25913
Đặc trưng vật lý chuẩn của tiểu hành tinh
Cấp sao tuyệt đối (H) 14.6

20379 Christijohns (1998 KS47) là một tiểu hành tinh vành đai chính được phát hiện ngày 22 tháng 5 năm 1998 bởi nhóm nghiên cứu tiểu hành tinh gần Trái Đất phòng thí nghiệm Lincoln ở Socorro.

  • JPL Small-Body Database Browser ngày 20379 Christijohns
30-20379-christijohns-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:11 (external edit)