User Tools

Site Tools


30-20392-mikeshepard-la-gi

20392 Mikeshepard là một tiểu hành tinh vành đai chính với chu kỳ quỹ đạo là 1799.7105166 ngày (4.93 năm).[1]

Nó được phát hiện ngày 19 tháng 6 năm 1998.

  1. ^ “JPL Small-Body Database Browser”. NASA. Truy cập ngày 6 tháng 6 năm 2008. 
30-20392-mikeshepard-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:11 (external edit)