User Tools

Site Tools


30-20393-kevinlane-la-gi

Kevinlane
Khám phá và chỉ định
Khám phá bởi Nhóm nghiên cứu tiểu hành tinh gần Trái Đất phòng thí nghiệm Lincoln
Nơi khám phá Socorro
Ngày khám phá 19 tháng 6 năm 1998
Tên chỉ định
Tên chỉ định tiểu hành tinh 20393
Tên thay thế 1998 MZ8
Đặc trưng quỹ đạo
Kỷ nguyên 14 tháng 5 năm 2008
Cận điểm quỹ đạo 2.8054504
Viễn điểm quỹ đạo 3.3127756
Độ lệch tâm 0.0829203
Chu kỳ quỹ đạo 1954.3021193
Độ bất thường trung bình 299.93882
Độ nghiêng quỹ đạo 8.76487
Kinh độ của điểm nút lên 173.54276
Acgumen của cận điểm 89.99567
Đặc trưng vật lý chuẩn của tiểu hành tinh
Cấp sao tuyệt đối (H) 14.2

20393 Kevinlane (1998 MZ8) là một tiểu hành tinh vành đai chính được phát hiện ngày 19 tháng 6 năm 1998 bởi nhóm nghiên cứu tiểu hành tinh gần Trái Đất phòng thí nghiệm Lincoln ở Socorro.

  • JPL Small-Body Database Browser ngày 20393 Kevinlane
30-20393-kevinlane-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:11 (external edit)