User Tools

Site Tools


30-20394-fatou-la-gi

Fatou
Khám phá và chỉ định
Khám phá bởi P. G. Comba
Nơi khám phá Prescott
Ngày khám phá 28 tháng 6 năm 1998
Tên chỉ định
Tên chỉ định tiểu hành tinh 20394
Tên thay thế 1998 MQ17
Đặc trưng quỹ đạo
Kỷ nguyên 14 tháng 5 năm 2008
Cận điểm quỹ đạo 2.6827860
Viễn điểm quỹ đạo 3.5726762
Độ lệch tâm 0.1422581
Chu kỳ quỹ đạo 2020.4241308
Độ bất thường trung bình 204.75830
Độ nghiêng quỹ đạo 6.69230
Kinh độ của điểm nút lên 282.15649
Acgumen của cận điểm 107.28917
Đặc trưng vật lý chuẩn của tiểu hành tinh
Cấp sao tuyệt đối (H) 13.8

20394 Fatou (1998 MQ17) là một tiểu hành tinh vành đai chính được phát hiện ngày 28 tháng 6 năm 1998 bởi P. G. Comba ở Prescott.

  • JPL Small-Body Database Browser ngày 20394 Fatou
30-20394-fatou-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:11 (external edit)