User Tools

Site Tools


30-20399-michaelesser-la-gi

Michaelesser
Khám phá và chỉ định
Khám phá bởi Khảo sát tiểu hành tinh OCA-DLR
Nơi khám phá Caussols
Ngày khám phá 20 tháng 7 năm 1998
Tên chỉ định
Tên chỉ định tiểu hành tinh 20399
Tên thay thế 1998 OO
Đặc trưng quỹ đạo
Kỷ nguyên 14 tháng 5 năm 2008
Cận điểm quỹ đạo 2.8588433
Viễn điểm quỹ đạo 3.4825737
Độ lệch tâm 0.0983582
Chu kỳ quỹ đạo 2062.2100017
Độ bất thường trung bình 290.79281
Độ nghiêng quỹ đạo 4.34552
Kinh độ của điểm nút lên 231.95422
Acgumen của cận điểm 35.67124
Đặc trưng vật lý chuẩn của tiểu hành tinh
Cấp sao tuyệt đối (H) 14.1

20399 Michaelesser (1998 OO) là một tiểu hành tinh vành đai chính được phát hiện ngày 20 tháng 7 năm 1998 bởi Khảo sát tiểu hành tinh OCA-DLR ở Caussols.

  • JPL Small-Body Database Browser ngày 20399 Michaelesser
30-20399-michaelesser-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:11 (external edit)