User Tools

Site Tools


30-20403-attenborough-la-gi

Attenborough
Khám phá và chỉ định
Khám phá bởi J. Broughton
Nơi khám phá Reedy Creek Observatory
Ngày khám phá 22 tháng 7 năm 1998
Tên chỉ định
Tên chỉ định tiểu hành tinh 20403
Tên thay thế 1998 OW11
Đặc trưng quỹ đạo
Kỷ nguyên 14 tháng 5 năm 2008
Cận điểm quỹ đạo 2.7153999
Viễn điểm quỹ đạo 3.2460461
Độ lệch tâm 0.0890130
Chu kỳ quỹ đạo 1879.6666641
Độ bất thường trung bình 212.94728
Độ nghiêng quỹ đạo 11.66439
Kinh độ của điểm nút lên 93.48970
Acgumen của cận điểm 326.76544
Đặc trưng vật lý chuẩn của tiểu hành tinh
Cấp sao tuyệt đối (H) 14.3

20403 Attenborough (1998 OW11) là một tiểu hành tinh vành đai chính được phát hiện ngày 22 tháng 7 năm 1998 bởi J. Broughton ở Reedy Creek Observatory.

  • JPL Small-Body Database Browser ngày 20403 Attenborough
30-20403-attenborough-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:11 (external edit)