User Tools

Site Tools


30-20405-barryburke-la-gi

Barryburke
Khám phá và chỉ định
Khám phá bởi Khảo sát tiểu hành tinh OCA-DLR
Nơi khám phá Caussols
Ngày khám phá 24 tháng 8 năm 1998
Tên chỉ định
Tên chỉ định tiểu hành tinh 20405
Tên thay thế 1998 QP6
Đặc trưng quỹ đạo
Kỷ nguyên 14 tháng 5 năm 2008
Cận điểm quỹ đạo 2.2900284
Viễn điểm quỹ đạo 2.8137746
Độ lệch tâm 0.1026188
Chu kỳ quỹ đạo 1488.9985959
Độ bất thường trung bình 118.34502
Độ nghiêng quỹ đạo 3.23741
Kinh độ của điểm nút lên 31.10718
Acgumen của cận điểm 12.92708
Đặc trưng vật lý chuẩn của tiểu hành tinh
Cấp sao tuyệt đối (H) 14.7

20405 Barryburke (1998 QP6) là một tiểu hành tinh vành đai chính được phát hiện ngày 24 tháng 8 năm 1998 bởi Khảo sát tiểu hành tinh OCA-DLR ở Caussols.

  • JPL Small-Body Database Browser ngày 20405 Barryburke
30-20405-barryburke-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:11 (external edit)