User Tools

Site Tools


30-20415-amandalu-la-gi

Amandalu
Khám phá và chỉ định
Khám phá bởi Nhóm nghiên cứu tiểu hành tinh gần Trái Đất phòng thí nghiệm Lincoln
Nơi khám phá Socorro
Ngày khám phá 14 tháng 9 năm 1998
Tên chỉ định
Tên chỉ định tiểu hành tinh 20415
Tên thay thế 1998 RL61
Đặc trưng quỹ đạo
Kỷ nguyên 14 tháng 5 năm 2008
Cận điểm quỹ đạo 1.9302530
Viễn điểm quỹ đạo 2.5359898
Độ lệch tâm 0.1356256
Chu kỳ quỹ đạo 1218.8968009
Độ bất thường trung bình 47.95347
Độ nghiêng quỹ đạo 5.25585
Kinh độ của điểm nút lên 336.16903
Acgumen của cận điểm 284.05123
Đặc trưng vật lý chuẩn của tiểu hành tinh
Cấp sao tuyệt đối (H) 15.0

20415 Amandalu (1998 RL61) là một tiểu hành tinh vành đai chính được phát hiện ngày 14 tháng 9 năm 1998 bởi nhóm nghiên cứu tiểu hành tinh gần Trái Đất phòng thí nghiệm Lincoln ở Socorro.

  • JPL Small-Body Database Browser ngày 20415 Amandalu
30-20415-amandalu-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:11 (external edit)