User Tools

Site Tools


30-20420-marashwhitman-la-gi

Marashwhitman
Khám phá và chỉ định
Khám phá bởi Nhóm nghiên cứu tiểu hành tinh gần Trái Đất phòng thí nghiệm Lincoln
Nơi khám phá Socorro
Ngày khám phá 16 tháng 9 năm 1998
Tên chỉ định
Tên chỉ định tiểu hành tinh 20420
Tên thay thế 1998 SN129
Đặc trưng quỹ đạo
Kỷ nguyên 14 tháng 5 năm 2008
Cận điểm quỹ đạo 2.3586911
Viễn điểm quỹ đạo 2.9335799
Độ lệch tâm 0.1086280
Chu kỳ quỹ đạo 1572.2317323
Độ bất thường trung bình 122.28934
Độ nghiêng quỹ đạo 1.71639
Kinh độ của điểm nút lên 156.57718
Acgumen của cận điểm 174.88071
Đặc trưng vật lý chuẩn của tiểu hành tinh
Cấp sao tuyệt đối (H) 14.7

20420 Marashwhitman (1998 SN129) là một tiểu hành tinh vành đai chính được phát hiện ngày 16 tháng 9 năm 1998 bởi nhóm nghiên cứu tiểu hành tinh gần Trái Đất phòng thí nghiệm Lincoln ở Socorro.

  • JPL Small-Body Database Browser ngày 20420 Marashwhitman
30-20420-marashwhitman-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:11 (external edit)