User Tools

Site Tools


30-20430-stout-la-gi

Stout
Khám phá và chỉ định
Khám phá bởi Jr. W. R. Cooney
Nơi khám phá Baton Rouge
Ngày khám phá 10 tháng 1 năm 1999
Tên chỉ định
Tên chỉ định tiểu hành tinh 20430
Tên thay thế 1999 AC3
Đặc trưng quỹ đạo
Kỷ nguyên 14 tháng 5 năm 2008
Cận điểm quỹ đạo 2.1117302
Viễn điểm quỹ đạo 3.1799792
Độ lệch tâm 0.2018722
Chu kỳ quỹ đạo 1571.9814223
Độ bất thường trung bình 166.50068
Độ nghiêng quỹ đạo 14.76911
Kinh độ của điểm nút lên 132.29490
Acgumen của cận điểm 213.19923
Đặc trưng vật lý chuẩn của tiểu hành tinh
Cấp sao tuyệt đối (H) 14.2

20430 Stout (1999 AC3) là một tiểu hành tinh vành đai chính được phát hiện ngày 10 tháng 1 năm 1999 bởi Jr. W. R. Cooney và Susannah Lazar ở Baton Rouge. Nó được đặt tên cho a Susannah Lazar.

  • JPL Small-Body Database Browser ngày 20430 Stout
30-20430-stout-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:11 (external edit)