User Tools

Site Tools


30-20433-prestinenza-la-gi

Prestinenza
Khám phá và chỉ định
Khám phá bởi G. Masi
Nơi khám phá Ceccano
Ngày khám phá 14 tháng 2 năm 1999
Tên chỉ định
Tên chỉ định tiểu hành tinh 20433
Tên thay thế 1999 CL12
Đặc trưng quỹ đạo
Kỷ nguyên 14 tháng 5 năm 2008
Cận điểm quỹ đạo 2.8645337
Viễn điểm quỹ đạo 3.4256447
Độ lệch tâm 0.0892043
Chu kỳ quỹ đạo 2037.2667011
Độ bất thường trung bình 24.68140
Độ nghiêng quỹ đạo 17.10538
Kinh độ của điểm nút lên 148.83302
Acgumen của cận điểm 206.90190
Đặc trưng vật lý chuẩn của tiểu hành tinh
Cấp sao tuyệt đối (H) 13.5

20433 Prestinenza (1999 CL12) là một tiểu hành tinh vành đai chính được phát hiện ngày 14 tháng 2 năm 1999 bởi G. Masi ở Ceccano.

  • JPL Small-Body Database Browser ngày 20433 Prestinenza
30-20433-prestinenza-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:11 (external edit)