User Tools

Site Tools


30-20440-mcclintock-la-gi

McClintock
Khám phá và chỉ định
Khám phá bởi Nhóm nghiên cứu tiểu hành tinh gần Trái Đất phòng thí nghiệm Lincoln
Nơi khám phá Socorro
Ngày khám phá 10 tháng 5 năm 1999
Tên chỉ định
Tên chỉ định tiểu hành tinh 20440
Tên thay thế 1999 JO31
Đặc trưng quỹ đạo
Kỷ nguyên 14 tháng 5 năm 2008
Cận điểm quỹ đạo 1.9679646
Viễn điểm quỹ đạo 2.8899760
Độ lệch tâm 0.1897947
Chu kỳ quỹ đạo 1382.7119752
Độ bất thường trung bình 23.69871
Độ nghiêng quỹ đạo 0.85668
Kinh độ của điểm nút lên 185.94474
Acgumen của cận điểm 170.38069
Đặc trưng vật lý chuẩn của tiểu hành tinh
Cấp sao tuyệt đối (H) 14.6

20440 McClintock (1999 JO31) là một tiểu hành tinh vành đai chính được phát hiện ngày 10 tháng 5 năm 1999 bởi Nhóm nghiên cứu tiểu hành tinh gần Trái Đất phòng thí nghiệm Lincoln ở Socorro.

  • JPL Small-Body Database Browser ngày 20440 McClintock
30-20440-mcclintock-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:11 (external edit)