User Tools

Site Tools


30-20441-elijahmena-la-gi

Elijahmena
Khám phá và chỉ định
Khám phá bởi Nhóm nghiên cứu tiểu hành tinh gần Trái Đất phòng thí nghiệm Lincoln
Nơi khám phá Socorro
Ngày khám phá 10 tháng 5 năm 1999
Tên chỉ định
Tên chỉ định tiểu hành tinh 20441
Tên thay thế 1999 JH50
Đặc trưng quỹ đạo
Kỷ nguyên 14 tháng 5 năm 2008
Cận điểm quỹ đạo 1.8681337
Viễn điểm quỹ đạo 2.7069597
Độ lệch tâm 0.1833462
Chu kỳ quỹ đạo 1263.7273258
Độ bất thường trung bình 116.44074
Độ nghiêng quỹ đạo 5.25877
Kinh độ của điểm nút lên 119.58699
Acgumen của cận điểm 232.97180
Đặc trưng vật lý chuẩn của tiểu hành tinh
Cấp sao tuyệt đối (H) 15.2

20441 Elijahmena (1999 JH50) là một tiểu hành tinh vành đai chính được phát hiện ngày 10 tháng 5 năm 1999 bởi Nhóm nghiên cứu tiểu hành tinh gần Trái Đất phòng thí nghiệm Lincoln ở Socorro.

  • JPL Small-Body Database Browser ngày 20441 Elijahmena
30-20441-elijahmena-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:11 (external edit)