User Tools

Site Tools


30-20444-mamesser-la-gi

Mamesser
Khám phá và chỉ định
Khám phá bởi Nhóm nghiên cứu tiểu hành tinh gần Trái Đất phòng thí nghiệm Lincoln
Nơi khám phá Socorro
Ngày khám phá 10 tháng 5 năm 1999
Tên chỉ định
Tên chỉ định tiểu hành tinh 20444
Tên thay thế 1999 JK63
Đặc trưng quỹ đạo
Kỷ nguyên 14 tháng 5 năm 2008
Cận điểm quỹ đạo 1.8907103
Viễn điểm quỹ đạo 2.6578385
Độ lệch tâm 0.1686534
Chu kỳ quỹ đạo 1252.7451648
Độ bất thường trung bình 174.74072
Độ nghiêng quỹ đạo 6.01822
Kinh độ của điểm nút lên 80.97637
Acgumen của cận điểm 229.08953
Đặc trưng vật lý chuẩn của tiểu hành tinh
Cấp sao tuyệt đối (H) 15.4

20444 Mamesser (1999 JK63) là một tiểu hành tinh vành đai chính được phát hiện ngày 10 tháng 5 năm 1999 bởi nhóm nghiên cứu tiểu hành tinh gần Trái Đất phòng thí nghiệm Lincoln ở Socorro.

  • JPL Small-Body Database Browser ngày 20444 Mamesser
30-20444-mamesser-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:11 (external edit)