User Tools

Site Tools


30-20450-marymohammed-la-gi

Marymohammed
Khám phá và chỉ định
Khám phá bởi Nhóm nghiên cứu tiểu hành tinh gần Trái Đất phòng thí nghiệm Lincoln
Nơi khám phá Socorro
Ngày khám phá 13 tháng 5 năm 1999
Tên chỉ định
Tên chỉ định tiểu hành tinh 20450
Tên thay thế 1999 JJ111
Đặc trưng quỹ đạo
Kỷ nguyên 14 tháng 5 năm 2008
Cận điểm quỹ đạo 1.9509796
Viễn điểm quỹ đạo 2.6959592
Độ lệch tâm 0.1603162
Chu kỳ quỹ đạo 1293.6115068
Độ bất thường trung bình 124.14578
Độ nghiêng quỹ đạo 5.47724
Kinh độ của điểm nút lên 130.04631
Acgumen của cận điểm 198.48218
Đặc trưng vật lý chuẩn của tiểu hành tinh
Cấp sao tuyệt đối (H) 15.4

20450 Marymohammed (1999 JJ111) là một tiểu hành tinh vành đai chính được phát hiện ngày 13 tháng 5 năm 1999 bởi nhóm nghiên cứu tiểu hành tinh gần Trái Đất phòng thí nghiệm Lincoln ở Socorro.

  • JPL Small-Body Database Browser ngày 20450 Marymohammed
30-20450-marymohammed-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:11 (external edit)