User Tools

Site Tools


30-20451-galeotti-la-gi

20451 Galeotti là một tiểu hành tinh vành đai chính với chu kỳ quỹ đạo là 1158.8443013 ngày (3.17 năm).[1]

Nó được phát hiện ngày 15 tháng 5 năm 1999 và it has the name of an Italian Physician Doctor. [1]

  1. ^ “JPL Small-Body Database Browser”. NASA. Truy cập ngày 6 tháng 6 năm 2008. 
30-20451-galeotti-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:11 (external edit)