User Tools

Site Tools


30-20454-pedrajo-la-gi

Pedrajo
Khám phá và chỉ định
Khám phá bởi Nhóm nghiên cứu tiểu hành tinh gần Trái Đất phòng thí nghiệm Lincoln
Nơi khám phá Socorro
Ngày khám phá 9 tháng 6 năm 1999
Tên chỉ định
Tên chỉ định tiểu hành tinh 20454
Tên thay thế 1999 LD4
Đặc trưng quỹ đạo
Kỷ nguyên 14 tháng 5 năm 2008
Cận điểm quỹ đạo 2.0906511
Viễn điểm quỹ đạo 2.8497023
Độ lệch tâm 0.1536431
Chu kỳ quỹ đạo 1418.0464850
Độ bất thường trung bình 36.83902
Độ nghiêng quỹ đạo 6.94589
Kinh độ của điểm nút lên 157.12524
Acgumen của cận điểm 191.33796
Đặc trưng vật lý chuẩn của tiểu hành tinh
Cấp sao tuyệt đối (H) 14.9

20454 Pedrajo (1999 LD4) là một tiểu hành tinh vành đai chính được phát hiện ngày 9 tháng 6 năm 1999 bởi Nhóm nghiên cứu tiểu hành tinh gần Trái Đất phòng thí nghiệm Lincoln ở Socorro.

  • JPL Small-Body Database Browser ngày 20454 Pedrajo
30-20454-pedrajo-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:11 (external edit)