User Tools

Site Tools


30-20455-pennell-la-gi

Pennell
Khám phá và chỉ định
Khám phá bởi Nhóm nghiên cứu tiểu hành tinh gần Trái Đất phòng thí nghiệm Lincoln
Nơi khám phá Socorro
Ngày khám phá 9 tháng 6 năm 1999
Tên chỉ định
Tên chỉ định tiểu hành tinh 20455
Tên thay thế 1999 LE4
Đặc trưng quỹ đạo
Kỷ nguyên 14 tháng 5 năm 2008
Cận điểm quỹ đạo 2.0262560
Viễn điểm quỹ đạo 2.6243836
Độ lệch tâm 0.1286119
Chu kỳ quỹ đạo 1295.1571376
Độ bất thường trung bình 169.56984
Độ nghiêng quỹ đạo 6.78679
Kinh độ của điểm nút lên 136.71217
Acgumen của cận điểm 144.79138
Đặc trưng vật lý chuẩn của tiểu hành tinh
Cấp sao tuyệt đối (H) 14.6

20455 Pennell (1999 LE4) là một tiểu hành tinh vành đai chính được phát hiện ngày 9 tháng 6 năm 1999 bởi Nhóm nghiên cứu tiểu hành tinh gần Trái Đất phòng thí nghiệm Lincoln ở Socorro.

  • JPL Small-Body Database Browser ngày 20455 Pennell
30-20455-pennell-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:11 (external edit)