User Tools

Site Tools


30-20468-petercook-la-gi

Petercook
Khám phá và chỉ định
Khám phá bởi J. Broughton
Nơi khám phá Reedy Creek
Ngày khám phá 13 tháng 7 năm 1999
Tên chỉ định
Tên chỉ định tiểu hành tinh 20468
Đặt tên theo Peter Cook
Tên thay thế 1999 NK4
Đặc trưng quỹ đạo
Kỷ nguyên 14 tháng 5 năm 2008
Cận điểm quỹ đạo 2.4576775
Viễn điểm quỹ đạo 3.9260139
Độ lệch tâm 0.2300137
Chu kỳ quỹ đạo 2082.8656529
Độ bất thường trung bình 178.04625
Độ nghiêng quỹ đạo 1.96737
Kinh độ của điểm nút lên 52.77684
Acgumen của cận điểm 275.17675
Đặc trưng vật lý chuẩn của tiểu hành tinh
Cấp sao tuyệt đối (H) 14.9

20468 Petercook (1999 NK4) là một tiểu hành tinh vành đai chính được phát hiện ngày 13 tháng 7 năm 1999 bởi J. Broughton ở Reedy Creek.

  • JPL Small-Body Database Browser ngày 20468 Petercook
30-20468-petercook-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:11 (external edit)