User Tools

Site Tools


30-20469-dudleymoore-la-gi

Dudleymoore
Khám phá và chỉ định
Khám phá bởi J. Broughton
Nơi khám phá Reedy Creek
Ngày khám phá 13 tháng 7 năm 1999
Tên chỉ định
Tên chỉ định tiểu hành tinh 20469
Đặt tên theo Dudley Moore
Tên thay thế 1999 NQ4
Đặc trưng quỹ đạo
Kỷ nguyên 14 tháng 5 năm 2008
Cận điểm quỹ đạo 2.3579213
Viễn điểm quỹ đạo 3.3119191
Độ lệch tâm 0.1682583
Chu kỳ quỹ đạo 1743.4507394
Độ bất thường trung bình 276.70290
Độ nghiêng quỹ đạo 1.98371
Kinh độ của điểm nút lên 74.24989
Acgumen của cận điểm 266.58581
Đặc trưng vật lý chuẩn của tiểu hành tinh
Cấp sao tuyệt đối (H) 15.5

20469 Dudleymoore (1999 NQ4) là một tiểu hành tinh vành đai chính được phát hiện ngày 13 tháng 7 năm 1999 bởi J. Broughton ở Reedy Creek.

  • JPL Small-Body Database Browser ngày 20469 Dudleymoore
30-20469-dudleymoore-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:11 (external edit)