User Tools

Site Tools


30-20472-mollypettit-la-gi

Mollypettit
Khám phá và chỉ định
Khám phá bởi Nhóm nghiên cứu tiểu hành tinh gần Trái Đất phòng thí nghiệm Lincoln
Nơi khám phá Socorro
Ngày khám phá 13 tháng 7 năm 1999
Tên chỉ định
Tên chỉ định tiểu hành tinh 20472
Tên thay thế 1999 NL7
Đặc trưng quỹ đạo
Kỷ nguyên 14 tháng 5 năm 2008
Cận điểm quỹ đạo 2.0940798
Viễn điểm quỹ đạo 2.7182826
Độ lệch tâm 0.1297082
Chu kỳ quỹ đạo 1363.2983276
Độ bất thường trung bình 196.55847
Độ nghiêng quỹ đạo 3.35483
Kinh độ của điểm nút lên 135.18403
Acgumen của cận điểm 91.95069
Đặc trưng vật lý chuẩn của tiểu hành tinh
Cấp sao tuyệt đối (H) 15.5

20472 Mollypettit (1999 NL7) là một tiểu hành tinh vành đai chính được phát hiện ngày 13 tháng 7 năm 1999 bởi Nhóm nghiên cứu tiểu hành tinh gần Trái Đất phòng thí nghiệm Lincoln ở Socorro.

  • JPL Small-Body Database Browser ngày 20472 Mollypettit
30-20472-mollypettit-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:11 (external edit)