User Tools

Site Tools


30-20474-reasoner-la-gi

Reasoner
Khám phá và chỉ định
Khám phá bởi Nhóm nghiên cứu tiểu hành tinh gần Trái Đất phòng thí nghiệm Lincoln
Nơi khám phá Socorro
Ngày khám phá 13 tháng 7 năm 1999
Tên chỉ định
Tên chỉ định tiểu hành tinh 20474
Tên thay thế 1999 NV9
Đặc trưng quỹ đạo
Kỷ nguyên 14 tháng 5 năm 2008
Cận điểm quỹ đạo 1.9827139
Viễn điểm quỹ đạo 2.5614381
Độ lệch tâm 0.1273558
Chu kỳ quỹ đạo 1250.9291189
Độ bất thường trung bình 320.23573
Độ nghiêng quỹ đạo 7.47867
Kinh độ của điểm nút lên 138.25585
Acgumen của cận điểm 49.08896
Đặc trưng vật lý chuẩn của tiểu hành tinh
Cấp sao tuyệt đối (H) 15.3

20474 Reasoner (1999 NV9) là một tiểu hành tinh vành đai chính được phát hiện ngày 13 tháng 7 năm 1999 bởi Nhóm nghiên cứu tiểu hành tinh gần Trái Đất phòng thí nghiệm Lincoln ở Socorro.

  • JPL Small-Body Database Browser ngày 20474 Reasoner
30-20474-reasoner-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:11 (external edit)