User Tools

Site Tools


30-20476-chanarich-la-gi

Chanarich
Khám phá và chỉ định
Khám phá bởi Nhóm nghiên cứu tiểu hành tinh gần Trái Đất phòng thí nghiệm Lincoln
Nơi khám phá Socorro
Ngày khám phá 13 tháng 7 năm 1999
Tên chỉ định
Tên chỉ định tiểu hành tinh 20476
Tên thay thế 1999 NH12
Đặc trưng quỹ đạo
Kỷ nguyên 14 tháng 5 năm 2008
Cận điểm quỹ đạo 1.8903002
Viễn điểm quỹ đạo 2.5227802
Độ lệch tâm 0.1433194
Chu kỳ quỹ đạo 1197.1985952
Độ bất thường trung bình 348.43926
Độ nghiêng quỹ đạo 2.68983
Kinh độ của điểm nút lên 184.13491
Acgumen của cận điểm 11.79720
Đặc trưng vật lý chuẩn của tiểu hành tinh
Cấp sao tuyệt đối (H) 15.9

20476 Chanarich (1999 NH12) là một tiểu hành tinh vành đai chính được phát hiện ngày 13 tháng 7 năm 1999 bởi nhóm nghiên cứu tiểu hành tinh gần Trái Đất phòng thí nghiệm Lincoln ở Socorro.

  • JPL Small-Body Database Browser ngày 20476 Chanarich
30-20476-chanarich-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:11 (external edit)