User Tools

Site Tools


30-20477-anastroda-la-gi

Anastroda
Khám phá và chỉ định
Khám phá bởi Nhóm nghiên cứu tiểu hành tinh gần Trái Đất phòng thí nghiệm Lincoln
Nơi khám phá Socorro
Ngày khám phá 14 tháng 7 năm 1999
Tên chỉ định
Tên chỉ định tiểu hành tinh 20477
Tên thay thế 1999 NQ18
Đặc trưng quỹ đạo
Kỷ nguyên 14 tháng 5 năm 2008
Cận điểm quỹ đạo 2.0843584
Viễn điểm quỹ đạo 2.6850054
Độ lệch tâm 0.1259386
Chu kỳ quỹ đạo 1345.0675532
Độ bất thường trung bình 131.77376
Độ nghiêng quỹ đạo 5.94471
Kinh độ của điểm nút lên 317.45367
Acgumen của cận điểm 349.51143
Đặc trưng vật lý chuẩn của tiểu hành tinh
Cấp sao tuyệt đối (H) 14.4

20477 Anastroda (1999 NQ18) là một tiểu hành tinh vành đai chính được phát hiện ngày 14 tháng 7 năm 1999 bởi Nhóm nghiên cứu tiểu hành tinh gần Trái Đất phòng thí nghiệm Lincoln ở Socorro.

  • JPL Small-Body Database Browser ngày 20477 Anastroda
30-20477-anastroda-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:11 (external edit)