User Tools

Site Tools


30-20478-rutenberg-la-gi

Rutenberg
Khám phá và chỉ định
Khám phá bởi Nhóm nghiên cứu tiểu hành tinh gần Trái Đất phòng thí nghiệm Lincoln
Nơi khám phá Socorro
Ngày khám phá 14 tháng 7 năm 1999
Tên chỉ định
Tên chỉ định tiểu hành tinh 20478
Tên thay thế 1999 NJ20
Đặc trưng quỹ đạo
Kỷ nguyên 14 tháng 5 năm 2008
Cận điểm quỹ đạo 2.1558166
Viễn điểm quỹ đạo 3.0412716
Độ lệch tâm 0.1703752
Chu kỳ quỹ đạo 1530.0075276
Độ bất thường trung bình 7.56055
Độ nghiêng quỹ đạo 5.97536
Kinh độ của điểm nút lên 107.67328
Acgumen của cận điểm 229.60872
Đặc trưng vật lý chuẩn của tiểu hành tinh
Cấp sao tuyệt đối (H) 15.2

20478 Rutenberg (1999 NJ20) là một tiểu hành tinh vành đai chính được phát hiện ngày 14 tháng 7 năm 1999 bởi Nhóm nghiên cứu tiểu hành tinh gần Trái Đất phòng thí nghiệm Lincoln ở Socorro.

  • JPL Small-Body Database Browser ngày 20478 Rutenberg
30-20478-rutenberg-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:11 (external edit)