User Tools

Site Tools


30-20480-antonschraut-la-gi

Antonschraut
Khám phá và chỉ định
Khám phá bởi Nhóm nghiên cứu tiểu hành tinh gần Trái Đất phòng thí nghiệm Lincoln
Nơi khám phá Socorro
Ngày khám phá 14 tháng 7 năm 1999
Tên chỉ định
Tên chỉ định tiểu hành tinh 20480
Tên thay thế 1999 NT31
Đặc trưng quỹ đạo
Kỷ nguyên 14 tháng 5 năm 2008
Cận điểm quỹ đạo 1.9521256
Viễn điểm quỹ đạo 2.8942174
Độ lệch tâm 0.1943923
Chu kỳ quỹ đạo 1377.7634490
Độ bất thường trung bình 61.74965
Độ nghiêng quỹ đạo 1.62617
Kinh độ của điểm nút lên 118.89617
Acgumen của cận điểm 263.90038
Đặc trưng vật lý chuẩn của tiểu hành tinh
Cấp sao tuyệt đối (H) 14.6

20480 Antonschraut (1999 NT31) là một tiểu hành tinh vành đai chính được phát hiện ngày 14 tháng 7 năm 1999 bởi nhóm nghiên cứu tiểu hành tinh gần Trái Đất phòng thí nghiệm Lincoln ở Socorro.

  • JPL Small-Body Database Browser ngày 20480 Antonschraut
30-20480-antonschraut-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:11 (external edit)