User Tools

Site Tools


30-20481-sharples-la-gi

Sharples
Khám phá và chỉ định
Khám phá bởi Nhóm nghiên cứu tiểu hành tinh gần Trái Đất phòng thí nghiệm Lincoln
Nơi khám phá Socorro
Ngày khám phá 14 tháng 7 năm 1999
Tên chỉ định
Tên chỉ định tiểu hành tinh 20481
Tên thay thế 1999 NW37
Đặc trưng quỹ đạo
Kỷ nguyên 14 tháng 5 năm 2008
Cận điểm quỹ đạo 2.1171147
Viễn điểm quỹ đạo 2.6880707
Độ lệch tâm 0.1188208
Chu kỳ quỹ đạo 1360.2497539
Độ bất thường trung bình 119.70647
Độ nghiêng quỹ đạo 2.92145
Kinh độ của điểm nút lên 76.81769
Acgumen của cận điểm 244.93338
Đặc trưng vật lý chuẩn của tiểu hành tinh
Cấp sao tuyệt đối (H) 15.1

20481 Sharples (1999 NW37) là một tiểu hành tinh vành đai chính được phát hiện ngày 14 tháng 7 năm 1999 bởi Nhóm nghiên cứu tiểu hành tinh gần Trái Đất phòng thí nghiệm Lincoln ở Socorro.

  • JPL Small-Body Database Browser ngày 20481 Sharples
30-20481-sharples-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:11 (external edit)