User Tools

Site Tools


30-20482-dustinshea-la-gi

Dustinshea
Khám phá và chỉ định
Khám phá bởi Nhóm nghiên cứu tiểu hành tinh gần Trái Đất phòng thí nghiệm Lincoln
Nơi khám phá Socorro
Ngày khám phá 14 tháng 7 năm 1999
Tên chỉ định
Tên chỉ định tiểu hành tinh 20482
Tên thay thế 1999 NH40
Đặc trưng quỹ đạo
Kỷ nguyên 14 tháng 5 năm 2008
Cận điểm quỹ đạo 2.0513991
Viễn điểm quỹ đạo 2.8324415
Độ lệch tâm 0.1599238
Chu kỳ quỹ đạo 1393.7845571
Độ bất thường trung bình 169.78863
Độ nghiêng quỹ đạo 3.39441
Kinh độ của điểm nút lên 105.19939
Acgumen của cận điểm 128.32394
Đặc trưng vật lý chuẩn của tiểu hành tinh
Cấp sao tuyệt đối (H) 15.3

20482 Dustinshea (1999 NH40) là một tiểu hành tinh vành đai chính được phát hiện ngày 14 tháng 7 năm 1999 bởi Nhóm nghiên cứu tiểu hành tinh gần Trái Đất phòng thí nghiệm Lincoln ở Socorro.

  • JPL Small-Body Database Browser ngày 20482 Dustinshea
30-20482-dustinshea-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:11 (external edit)