User Tools

Site Tools


30-20483-sinay-la-gi

Sinay
Khám phá và chỉ định
Khám phá bởi Nhóm nghiên cứu tiểu hành tinh gần Trái Đất phòng thí nghiệm Lincoln
Nơi khám phá Socorro
Ngày khám phá 14 tháng 7 năm 1999
Tên chỉ định
Tên chỉ định tiểu hành tinh 20483
Tên thay thế 1999 NK41
Đặc trưng quỹ đạo
Kỷ nguyên 14 tháng 5 năm 2008
Cận điểm quỹ đạo 1.9074275
Viễn điểm quỹ đạo 2.7110361
Độ lệch tâm 0.1739991
Chu kỳ quỹ đạo 1281.7393374
Độ bất thường trung bình 155.33463
Độ nghiêng quỹ đạo 7.92491
Kinh độ của điểm nút lên 337.04137
Acgumen của cận điểm 14.21072
Đặc trưng vật lý chuẩn của tiểu hành tinh
Cấp sao tuyệt đối (H) 14.7

20483 Sinay (1999 NK41) là một tiểu hành tinh vành đai chính được phát hiện ngày 14 tháng 7 năm 1999 bởi Nhóm nghiên cứu tiểu hành tinh gần Trái Đất phòng thí nghiệm Lincoln ở Socorro.

  • JPL Small-Body Database Browser ngày 20483 Sinay
30-20483-sinay-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:11 (external edit)