User Tools

Site Tools


30-20484-janetsong-la-gi

Janetsong
Khám phá và chỉ định
Khám phá bởi Nhóm nghiên cứu tiểu hành tinh gần Trái Đất phòng thí nghiệm Lincoln
Nơi khám phá Socorro
Ngày khám phá 14 tháng 7 năm 1999
Tên chỉ định
Tên chỉ định tiểu hành tinh 20484
Tên thay thế 1999 NL41
Đặc trưng quỹ đạo
Kỷ nguyên 14 tháng 5 năm 2008
Cận điểm quỹ đạo 2.2913071
Viễn điểm quỹ đạo 2.7588457
Độ lệch tâm 0.0925791
Chu kỳ quỹ đạo 1465.5822661
Độ bất thường trung bình 55.34002
Độ nghiêng quỹ đạo 7.11969
Kinh độ của điểm nút lên 94.56898
Acgumen của cận điểm 237.42936
Đặc trưng vật lý chuẩn của tiểu hành tinh
Cấp sao tuyệt đối (H) 14.2

20484 Janetsong (1999 NL41) là một tiểu hành tinh vành đai chính được phát hiện ngày 14 tháng 7 năm 1999 bởi Nhóm nghiên cứu tiểu hành tinh gần Trái Đất phòng thí nghiệm Lincoln ở Socorro.

  • JPL Small-Body Database Browser ngày 20484 Janetsong
30-20484-janetsong-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:11 (external edit)