User Tools

Site Tools


30-20491-ericstrege-la-gi

Ericstrege
Khám phá và chỉ định
Khám phá bởi Nhóm nghiên cứu tiểu hành tinh gần Trái Đất phòng thí nghiệm Lincoln
Nơi khám phá Socorro
Ngày khám phá 16 tháng 7 năm 1999
Tên chỉ định
Tên chỉ định tiểu hành tinh 20491
Tên thay thế 1999 OA5
Đặc trưng quỹ đạo
Kỷ nguyên 14 tháng 5 năm 2008
Cận điểm quỹ đạo 2.1504019
Viễn điểm quỹ đạo 2.4860469
Độ lệch tâm 0.0723927
Chu kỳ quỹ đạo 1289.2336634
Độ bất thường trung bình 281.14407
Độ nghiêng quỹ đạo 6.33064
Kinh độ của điểm nút lên 295.94780
Acgumen của cận điểm 262.84879
Đặc trưng vật lý chuẩn của tiểu hành tinh
Cấp sao tuyệt đối (H) 15.4

20491 Ericstrege (1999 OA5) là một tiểu hành tinh vành đai chính được phát hiện ngày 16 tháng 7 năm 1999 bởi Nhóm nghiên cứu tiểu hành tinh gần Trái Đất phòng thí nghiệm Lincoln ở Socorro.

  • JPL Small-Body Database Browser ngày 20491 Ericstrege
30-20491-ericstrege-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:11 (external edit)