User Tools

Site Tools


30-20496-jen-k-la-gi

20496 Jeník là một tiểu hành tinh vành đai chính với chu kỳ quỹ đạo là 1931.4180283 ngày (5.29 năm).[1]

Nó được phát hiện ngày 22 tháng 8 năm 1999.

  1. ^ “JPL Small-Body Database Browser”. NASA. Truy cập ngày 30 tháng 4 năm 2008. 
30-20496-jen-k-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:11 (external edit)