User Tools

Site Tools


30-20503-adamtazi-la-gi

Adamtazi
Khám phá và chỉ định
Khám phá bởi Nhóm nghiên cứu tiểu hành tinh gần Trái Đất phòng thí nghiệm Lincoln
Nơi khám phá Socorro, New Mexico
Ngày khám phá 7 tháng 9 năm 1999
Tên chỉ định
Tên chỉ định tiểu hành tinh 20503
Tên thay thế 1999 RX14
Đặc trưng quỹ đạo
Kỷ nguyên 14 tháng 5 năm 2008
Cận điểm quỹ đạo 2.7535269
Viễn điểm quỹ đạo 3.2238171
Độ lệch tâm 0.0786788
Chu kỳ quỹ đạo 1887.1907609
Độ bất thường trung bình 264.97110
Độ nghiêng quỹ đạo 2.63015
Kinh độ của điểm nút lên 345.98862
Acgumen của cận điểm 333.88328
Đặc trưng vật lý chuẩn của tiểu hành tinh
Cấp sao tuyệt đối (H) 14.1

20503 Adamtazi (1999 RX14) là một tiểu hành tinh vành đai chính được phát hiện ngày 7 tháng 9 năm 1999 bởi nhóm nghiên cứu tiểu hành tinh gần Trái Đất phòng thí nghiệm Lincoln ở Socorro, New Mexico.

  • JPL Small-Body Database Browser ngày 20503 Adamtazi
30-20503-adamtazi-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:11 (external edit)